متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 1.79MB مادرانه

1.79MB

نگارخانه متن نگار 1.42MB مادرانه

1.42MB

نگارخانه متن نگار 1.45MB مادرانه

1.45MB

نگارخانه متن نگار 1.18MB مادرانه

1.18MB

نگارخانه متن نگار 1.29MB مادرانه

1.29MB

نگارخانه متن نگار 1.10MB مادرانه

1.10MB

نگارخانه متن نگار 1.29MB مادرانه

1.29MB

نگارخانه متن نگار 2.10MB مادرانه

2.10MB

نگارخانه متن نگار 871KB مادرانه

871KB

نگارخانه متن نگار 1.53MB عاشقانه مادرانه

1.53MB

نگارخانه متن نگار 878KB سردار باغیرت

878KB

نگارخانه متن نگار 654KB سردار باغیرت

654KB

نگارخانه متن نگار 1.36MB سردار باغیرت

1.36MB

نگارخانه متن نگار 881KB سردار باغیرت

881KB

نگارخانه متن نگار 716KB سردار باغیرت

716KB

نگارخانه متن نگار 1.47MB سردار باغیرت

1.47MB

نگارخانه متن نگار 893KB سردار باغیرت

893KB

نگارخانه متن نگار 619KB سردار باغیرت

619KB

نگارخانه متن نگار 1.09MB سردار باغیرت

1.09MB

نگارخانه متن نگار 2.50MB یلدا

2.50MB

نگارخانه متن نگار 1.29MB یلدا

1.29MB

نگارخانه متن نگار 1.10MB یلدا

1.10MB

نگارخانه متن نگار 475KB یلدا

475KB

نگارخانه متن نگار 1.84MB یلدا

1.84MB

نگارخانه متن نگار 2.23MB یلدا

2.23MB

نگارخانه متن نگار 985KB یلدا

985KB

نگارخانه متن نگار 689KB یلدا

689KB

نگارخانه متن نگار 1.76MB یلدا

1.76MB

نگارخانه متن نگار 1.67MB یلدا

1.67MB

نگارخانه متن نگار 1.69MB یلدا

1.69MB

نگارخانه متن نگار 1.57MB یلدا

1.57MB

نگارخانه متن نگار 1.13MB یلدا

1.13MB

نگارخانه متن نگار 1.26MB ایران

1.26MB

نگارخانه متن نگار 172KB ایران

172KB

نگارخانه متن نگار 1.46MB ایران

1.46MB

نگارخانه متن نگار 682KB ایران

682KB

نگارخانه متن نگار 935KB ایران

935KB

نگارخانه متن نگار 539KB ایران

539KB

نگارخانه متن نگار 562KB ایران

562KB

نگارخانه متن نگار 693KB ایران

693KB

نگارخانه متن نگار 605KB ایران

605KB

نگارخانه متن نگار 1,002KB تنهایی طبیعت

1,002KB

نگارخانه متن نگار 855KB تنهایی پسرونه

855KB

نگارخانه متن نگار 990KB تنهایی پسرونه

990KB

نگارخانه متن نگار 984KB پاییز پسرونه

984KB

نگارخانه متن نگار 1.08MB تنهایی غمگین

1.08MB

نگارخانه متن نگار 1.06MB تنهایی غمگین

1.06MB

نگارخانه متن نگار 2.60MB طبیعت پاییز

2.60MB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp