متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 968KB
مهرشاد رجبی غمگین تنهایی

968KB مهرشاد رجبی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مهرشاد رجبی زندگی

1MB مهرشاد رجبی

نگارخانه متن‌نگار 244KB مذهبی

244KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 753KB مذهبی

753KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 404KB مذهبی

404KB

نگارخانه متن‌نگار 581KB مذهبی

581KB

نگارخانه متن‌نگار 221KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

221KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 105KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

105KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 267KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

267KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 876KB
خلیج‌فارس‌خانه‌ماست ایران

876KB خلیج‌فارس‌خانه‌ماست

نگارخانه متن‌نگار 1MB ایران طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 2MB ایران مذهبی

2MB

نگارخانه متن‌نگار 603KB غمگین

603KB

نگارخانه متن‌نگار 804KB ایران

804KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 830KB مذهبی گل نرگس

830KB

نگارخانه متن‌نگار 835KB مذهبی

835KB

نگارخانه متن‌نگار 303KB مذهبی

303KB

نگارخانه متن‌نگار 701KB مذهبی

701KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB رمضان مذهبی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 147KB رمضان مذهبی

147KB

نگارخانه متن‌نگار 514KB رمضان مذهبی

514KB

نگارخانه متن‌نگار 38KB رمضان

38KB

نگارخانه متن‌نگار 485KB
اشکان فروزانی گل

485KB اشکان فروزانی

نگارخانه متن‌نگار 430KB
اشکان فروزانی تنهایی

430KB اشکان فروزانی

نگارخانه متن‌نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB گل

1MB

نگارخانه متن‌نگار 985KB عاشقانه

985KB

نگارخانه متن‌نگار 975KB
درسا مسقطی ایران

975KB درسا مسقطی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
درسا مسقطی ایران

1MB درسا مسقطی

نگارخانه متن‌نگار 445KB نوروز گل

445KB

نگارخانه متن‌نگار 581KB نوروز گل

581KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زمستون غمگین

1MB

نگارخانه متن‌نگار 593KB غمگین

593KB

نگارخانه متن‌نگار 521KB غمگین

521KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB طبیعت

2MB

نگارخانه متن‌نگار 677KB مذهبی گل نرگس

677KB

نگارخانه متن‌نگار 655KB مذهبی گل نرگس

655KB

نگارخانه متن‌نگار 584KB مذهبی گل نرگس

584KB

نگارخانه متن‌نگار 273KB گل نرگس

273KB

نگارخانه متن‌نگار 427KB گل نرگس

427KB

نگارخانه متن‌نگار 429KB گل نرگس

429KB

نگارخانه متن‌نگار 419KB گل نرگس

419KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp