متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن‌نگار نرجس نفری

نرجس نفری

برترین‌ها متن‌نگار | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

برترین‌ها متن‌نگار فاطمه fawteme_hh

فاطمه fawteme_hh

برترین‌ها متن‌نگار علیرضا معاون

علیرضا معاون

برترین‌ها متن‌نگار 🧚🏻‍♀A͛s͛a͛l͛🧚🏻‍♀

🧚🏻‍♀A͛s͛a͛l͛🧚🏻‍♀

برترین‌ها متن‌نگار یزدی

یزدی

برترین‌ها متن‌نگار درباره اسلام

درباره اسلام

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار n.se04

n.se04

برترین‌ها متن‌نگار حسین محدر

حسین محدر

برترین‌ها متن‌نگار علی مهدی منصوری

علی مهدی منصوری

برترین‌ها متن‌نگار طاهره ✅

طاهره ✅

برترین‌ها متن‌نگار hooman

hooman

برترین‌ها متن‌نگار کاکتوس🌵

کاکتوس🌵

برترین‌ها متن‌نگار علیرضا معاون

علیرضا معاون

برترین‌ها متن‌نگار احمدرضا قاسم پور ✅

احمدرضا قاسم پور ✅

برترین‌ها متن‌نگار معـــراج‌داوری

معـــراج‌داوری

برترین‌ها متن‌نگار محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

برترین‌ها متن‌نگار ||سیدفاضـل||

||سیدفاضـل||

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار محدثه‌طلائی

محدثه‌طلائی

برترین‌ها متن‌نگار aram=/

aram=/

برترین‌ها متن‌نگار a_m_alone

a_m_alone

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار فاطمه احمدنژاد ✅

فاطمه احمدنژاد ✅

برترین‌ها متن‌نگار n.se04

n.se04

برترین‌ها متن‌نگار Sjdצ

Sjdצ

برترین‌ها متن‌نگار محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

برترین‌ها متن‌نگار Sanono_a

Sanono_a

برترین‌ها متن‌نگار علیرضا برین

علیرضا برین

برترین‌ها متن‌نگار ❤️دخ꯭ོོتــshadـ꯭ـོོرک❤️

❤️دخ꯭ོོتــshadـ꯭ـོོرک❤️

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار Fakhavanfar

Fakhavanfar

برترین‌ها متن‌نگار فاطمه احمدنژاد ✅

فاطمه احمدنژاد ✅

برترین‌ها متن‌نگار Cleek

Cleek

برترین‌ها متن‌نگار حسین میر

حسین میر

برترین‌ها متن‌نگار Fe.mim.313

Fe.mim.313

برترین‌ها متن‌نگار استارتیست_ماکان

استارتیست_ماکان

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

برترین‌ها متن‌نگار Darya.eb19 ✅

Darya.eb19 ✅

برترین‌ها متن‌نگار Ehsan mousavi

Ehsan mousavi

برترین‌ها متن‌نگار محمدرضا

محمدرضا

برترین‌ها متن‌نگار عارف شرفی ❤

عارف شرفی ❤

برترین‌ها متن‌نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن‌نگار مصطفی چشم براه

مصطفی چشم براه

برترین‌ها متن‌نگار رشیدقیصاری

رشیدقیصاری

برترین‌ها متن‌نگار مریم صبری

مریم صبری

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
وقتی جمعه ها...
چشم به راهی یکی بیاد پیشت

طراح: @masih__1982

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
رهروان كوی جانان سرخوش‌اند
عاشقان در وصل و هجران سرخوش‌اند
جان عاشق، سر به فرمان می رود
سر به فرمان سوی جانان می رود...🍃🥰

طراح: @saeedsotoodeh_

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
کاش که تقدیر من بی تو رقم خورده بود🖤

کاش که با آن سبد
نیل مرا برده بود...

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
دردل بنشستی وبمانی وندانی،دردل بنشستی وهمه جان وجهانی...

طراح: @gharibe_y_ashena9

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
طرح کالیگرافی
عدالت

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
تحمل میکنم با زخم 
چون‌مرهم نمی بینم😔🥀

طرح کالیگرافی

طراح: @sl_5899

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp

متن‌نگار ❤ لاراول