متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 583KB گل نرگس

583KB

نگارخانه متن‌نگار 309KB گل نرگس

309KB

نگارخانه متن‌نگار 221KB گل نرگس

221KB

نگارخانه متن‌نگار 147KB گل نرگس

147KB

نگارخانه متن‌نگار 557KB گل نرگس

557KB

نگارخانه متن‌نگار 744KB گل نوروز

744KB

نگارخانه متن‌نگار 776KB گل نوروز

776KB

نگارخانه متن‌نگار 1020KB نوروز گل

1020KB

نگارخانه متن‌نگار 469KB نوروز

469KB

نگارخانه متن‌نگار 792KB نوروز

792KB

نگارخانه متن‌نگار 538KB نوروز

538KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB

1MB

نگارخانه متن‌نگار 912KB گل

912KB

نگارخانه متن‌نگار 434KB نوروز

434KB

نگارخانه متن‌نگار 707KB نوروز

707KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 841KB نوروز گل

841KB

نگارخانه متن‌نگار 681KB نوروز

681KB

نگارخانه متن‌نگار 568KB نوروز گل

568KB

نگارخانه متن‌نگار 795KB نوروز

795KB

نگارخانه متن‌نگار 826KB نوروز

826KB

نگارخانه متن‌نگار 66KB نوروز گل

66KB

نگارخانه متن‌نگار 641KB نوروز

641KB

نگارخانه متن‌نگار 752KB نوروز

752KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB نوروز

2MB

نگارخانه متن‌نگار 726KB عاشقانه

726KB

نگارخانه متن‌نگار 227KB گل

227KB

نگارخانه متن‌نگار 527KB نوروز

527KB

نگارخانه متن‌نگار 319KB نوروز

319KB

نگارخانه متن‌نگار 989KB طبیعت

989KB

نگارخانه متن‌نگار 926KB نوروز

926KB

نگارخانه متن‌نگار 534KB نوروز

534KB

نگارخانه متن‌نگار 561KB نوروز

561KB

نگارخانه متن‌نگار 661KB نوروز

661KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 895KB نوروز گل

895KB

نگارخانه متن‌نگار 924KB گل نوروز

924KB

نگارخانه متن‌نگار 737KB گل نوروز

737KB

نگارخانه متن‌نگار 904KB گل نوروز

904KB

نگارخانه متن‌نگار 895KB گل نوروز

895KB

نگارخانه متن‌نگار 539KB گل نوروز

539KB

نگارخانه متن‌نگار 800KB گل نوروز

800KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB گل نوروز

1MB

نگارخانه متن‌نگار 548KB گل نوروز

548KB

نگارخانه متن‌نگار 662KB گل نوروز

662KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp