متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 373KB غدیر خم

373KB

نگارخانه متن‌نگار 199KB غدیر خم

199KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غدیر خم

1MB

نگارخانه متن‌نگار 956KB غدیر خم

956KB

نگارخانه متن‌نگار 228KB
سلام من قلبي لبيروت غمگین

228KB سلام من قلبي لبيروت

نگارخانه متن‌نگار 864KB تنهایی

864KB

نگارخانه متن‌نگار 432KB تنهایی

432KB

نگارخانه متن‌نگار 230KB مذهبی

230KB

نگارخانه متن‌نگار 173KB مذهبی

173KB

نگارخانه متن‌نگار 298KB مذهبی

298KB

نگارخانه متن‌نگار 685KB مذهبی

685KB

نگارخانه متن‌نگار 541KB دخترونه عاشقانه

541KB

نگارخانه متن‌نگار 597KB طبیعت

597KB

نگارخانه متن‌نگار 974KB طبیعت

974KB

نگارخانه متن‌نگار 875KB طبیعت

875KB

نگارخانه متن‌نگار 654KB طبیعت

654KB

نگارخانه متن‌نگار 713KB طبیعت

713KB

نگارخانه متن‌نگار 710KB طبیعت

710KB

نگارخانه متن‌نگار 745KB عاشقانه طبیعت

745KB

نگارخانه متن‌نگار 856KB عاشقانه

856KB

نگارخانه متن‌نگار 811KB
عادل صالحی ایران

811KB عادل صالحی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
محمدمهدی عباسی عاشقانه

1MB محمدمهدی عباسی

نگارخانه متن‌نگار 462KB
حسن هدایت‌زاده تهران

462KB حسن هدایت‌زاده

نگارخانه متن‌نگار 654KB گل

654KB

نگارخانه متن‌نگار 659KB طبیعت

659KB

نگارخانه متن‌نگار 871KB تنهایی طبیعت

871KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 831KB امام رضا (ع)

831KB

نگارخانه متن‌نگار 355KB امام رضا (ع)

355KB

نگارخانه متن‌نگار 991KB امام رضا (ع)

991KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB امام رضا (ع)

1MB

نگارخانه متن‌نگار 718KB
فاطمه مسعودی‌فر غمگین دخترونه تنهایی

718KB فاطمه مسعودی‌فر

نگارخانه متن‌نگار 413KB
میترا رفیع دخترونه

413KB میترا رفیع

نگارخانه متن‌نگار 90KB تنهایی

90KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 883KB تنهایی غمگین

883KB

نگارخانه متن‌نگار 478KB تنهایی غمگین

478KB

نگارخانه متن‌نگار 720KB تنهایی

720KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 807KB مینیمال

807KB

نگارخانه متن‌نگار 588KB تنهایی

588KB

نگارخانه متن‌نگار 906KB عاشقانه

906KB

نگارخانه متن‌نگار 574KB عاشقانه

574KB

نگارخانه متن‌نگار 558KB عاشقانه

558KB

نگارخانه متن‌نگار 934KB گل نرگس مذهبی

934KB

نگارخانه متن‌نگار 660KB مذهبی

660KB

نگارخانه متن‌نگار 959KB
امید آرمین عاشقانه

959KB امید آرمین

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp