متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 531KB
خسروآوازایران غمگین

531KB خسروآوازایران

نگارخانه متن‌نگار 517KB
به‌سلیمان‌جهان‌ازطرف‌مور‌سلام محرم اربعین

517KB به‌سلیمان‌جهان‌ازطرف‌مور‌سلام

نگارخانه متن‌نگار 560KB
به‌تو‌ازدور‌سلام محرم اربعین

560KB به‌تو‌ازدور‌سلام

نگارخانه متن‌نگار 469KB محرم اربعین

469KB

نگارخانه متن‌نگار 527KB اربعین محرم

527KB

نگارخانه متن‌نگار 577KB اربعین

577KB

نگارخانه متن‌نگار 647KB اربعین مذهبی محرم

647KB

نگارخانه متن‌نگار 620KB ایران دفاع مقدس

620KB

نگارخانه متن‌نگار 119KB ایران دفاع مقدس

119KB

نگارخانه متن‌نگار 186KB ایران دفاع مقدس

186KB

نگارخانه متن‌نگار 51KB ایران دفاع مقدس

51KB

نگارخانه متن‌نگار 492KB ایران دفاع مقدس

492KB

نگارخانه متن‌نگار 2MB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

2MB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 115KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

115KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 523KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

523KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 89KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

89KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 489KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

489KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 108KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

108KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 177KB
هفته‌دفاع‌مقدس ایران دفاع مقدس

177KB هفته‌دفاع‌مقدس

نگارخانه متن‌نگار 855KB مذهبی

855KB

نگارخانه متن‌نگار 758KB مذهبی

758KB

نگارخانه متن‌نگار 701KB
یارسول‌الله مذهبی

701KB یارسول‌الله

نگارخانه متن‌نگار 860KB
یارسول‌الله مذهبی

860KB یارسول‌الله

نگارخانه متن‌نگار 590KB
یارسول‌الله مذهبی

590KB یارسول‌الله

نگارخانه متن‌نگار 804KB
ما تركك وحيدا غمگین محرم

804KB ما تركك وحيدا

نگارخانه متن‌نگار 1MB
ماتركك‌وحيدا غمگین مذهبی محرم

1MB ماتركك‌وحيدا

نگارخانه متن‌نگار 823KB محرم

823KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB محرم

1MB

نگارخانه متن‌نگار 926KB محرم مذهبی

926KB

نگارخانه متن‌نگار 782KB غمگین محرم

782KB

نگارخانه متن‌نگار 748KB محرم مذهبی

748KB

نگارخانه متن‌نگار 811KB محرم غمگین

811KB

نگارخانه متن‌نگار 682KB مذهبی محرم

682KB

نگارخانه متن‌نگار 273KB
Karbobala.com غمگین محرم

273KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 1MB
Karbobala.com محرم اربعین

1MB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 851KB
Karbobala.com محرم

851KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 304KB
Karbobala.com محرم

304KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 615KB
Karbobala.com محرم

615KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 809KB
Karbobala.com محرم

809KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 760KB
Karbobala.com محرم اربعین

760KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 940KB
Karbobala.com محرم

940KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 833KB
Karbobala.com محرم

833KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 700KB
Karbobala.com محرم

700KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 1MB
Karbobala.com محرم

1MB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 1MB
ای‌دست‌گیر‌بی‌دست محرم

1MB ای‌دست‌گیر‌بی‌دست

نگارخانه متن‌نگار 920KB
یاقمربنی‌هاشم محرم

920KB یاقمربنی‌هاشم

نگارخانه متن‌نگار 707KB محرم

707KB

نگارخانه متن‌نگار 611KB غدیر خم

611KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp