متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 579KB گل نوروز

579KB

نگارخانه متن‌نگار 661KB گل نوروز

661KB

نگارخانه متن‌نگار 453KB گل نوروز

453KB

نگارخانه متن‌نگار 804KB گل نوروز

804KB

نگارخانه متن‌نگار 720KB گل نوروز

720KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB نوروز گل

1MB

نگارخانه متن‌نگار 754KB مینیمال

754KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مینیمال

1MB

نگارخانه متن‌نگار 140KB تنهایی مینیمال

140KB

نگارخانه متن‌نگار 158KB مینیمال

158KB

نگارخانه متن‌نگار 848KB پدرانه

848KB

نگارخانه متن‌نگار 759KB پدرانه

759KB

نگارخانه متن‌نگار 741KB پدرانه

741KB

نگارخانه متن‌نگار 1020KB پدرانه

1020KB

نگارخانه متن‌نگار 464KB پدرانه

464KB

نگارخانه متن‌نگار 309KB پدرانه

309KB

نگارخانه متن‌نگار 636KB پدرانه

636KB

نگارخانه متن‌نگار 194KB پدرانه

194KB

نگارخانه متن‌نگار 249KB پدرانه

249KB

نگارخانه متن‌نگار 127KB پدرانه

127KB

نگارخانه متن‌نگار 112KB پدرانه

112KB

نگارخانه متن‌نگار 180KB پدرانه

180KB

نگارخانه متن‌نگار 329KB پدرانه

329KB

نگارخانه متن‌نگار 157KB پدرانه

157KB

نگارخانه متن‌نگار 237KB پدرانه

237KB

نگارخانه متن‌نگار 143KB پدرانه

143KB

نگارخانه متن‌نگار 521KB پدرانه

521KB

نگارخانه متن‌نگار 858KB پدرانه

858KB

نگارخانه متن‌نگار 249KB پدرانه

249KB

نگارخانه متن‌نگار 597KB پدرانه

597KB

نگارخانه متن‌نگار 327KB پدرانه

327KB

نگارخانه متن‌نگار 819KB پدرانه

819KB

نگارخانه متن‌نگار 586KB پدرانه

586KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB پدرانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 579KB پدرانه

579KB

نگارخانه متن‌نگار 792KB پدرانه

792KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مینیمال

1MB

نگارخانه متن‌نگار 592KB گل طبیعت

592KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زمستون

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB تنهایی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زندگی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1011KB تنهایی

1011KB

نگارخانه متن‌نگار 740KB عاشقانه

740KB

نگارخانه متن‌نگار 228KB طبیعت

228KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 435KB غمگین

435KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غمگین زمستون

1MB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp