متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 690KB تنهایی

690KB

نگارخانه متن‌نگار 451KB ایران

451KB

نگارخانه متن‌نگار 945KB عاشقانه

945KB

نگارخانه متن‌نگار 896KB زندگی

896KB

نگارخانه متن‌نگار 649KB زندگی

649KB

نگارخانه متن‌نگار 988KB گل

988KB

نگارخانه متن‌نگار 804KB گل

804KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB طبیعت

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مادرانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 860KB مادرانه

860KB

نگارخانه متن‌نگار 691KB مادرانه

691KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB مادرانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 758KB مادرانه

758KB

نگارخانه متن‌نگار 741KB ایران

741KB

نگارخانه متن‌نگار 796KB ایران

796KB

نگارخانه متن‌نگار 832KB ایران

832KB

نگارخانه متن‌نگار 837KB ایران

837KB

نگارخانه متن‌نگار 806KB ایران

806KB

نگارخانه متن‌نگار 833KB ایران

833KB

نگارخانه متن‌نگار 842KB ایران

842KB

نگارخانه متن‌نگار 778KB ایران

778KB

نگارخانه متن‌نگار 978KB ایران

978KB

نگارخانه متن‌نگار 775KB ایران

775KB

نگارخانه متن‌نگار 179KB ایران

179KB

نگارخانه متن‌نگار 244KB ایران

244KB

نگارخانه متن‌نگار 100KB ایران

100KB

نگارخانه متن‌نگار 376KB ایران

376KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB
علی حاجیان دخترونه

1MB علی حاجیان

نگارخانه متن‌نگار 857KB عاشقانه

857KB

نگارخانه متن‌نگار 747KB تنهایی غمگین

747KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB
حسین چهارباغی سردار باغیرت

1MB حسین چهارباغی

نگارخانه متن‌نگار 511KB تنهایی

511KB

نگارخانه متن‌نگار 940KB
پیمان فرمانی دخترونه

940KB پیمان فرمانی

نگارخانه متن‌نگار 765KB
علیرضا اسماعیلی پسرونه

765KB علیرضا اسماعیلی

نگارخانه متن‌نگار 869KB
علیرضا اسماعیلی دخترونه

869KB علیرضا اسماعیلی

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB عاشقانه

1MB

نگارخانه متن‌نگار 709KB پسرونه

709KB

نگارخانه متن‌نگار 105KB غمگین

105KB

نگارخانه متن‌نگار 998KB
امیر طاهری دخترونه

998KB امیر طاهری

نگارخانه متن‌نگار 1021KB
امیر طاهری دخترونه

1021KB امیر طاهری

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی مذهبی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 910KB
مصطفی معراجی ایران

910KB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 1MB
مصطفی معراجی ایران

1MB مصطفی معراجی

نگارخانه متن‌نگار 778KB گل

778KB

نگارخانه متن‌نگار 983KB تنهایی

983KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp