متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
||سیدفاضـل|| - سلام بر بهـار مـردمان
و خـرمی روزگـاران..🌱
.
بهـاری از جنـس تو (:
[یاصاحـب‌الزمـان..]
.

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار