متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

برترین‌ها

خانه برترین‌ها

نمایش تصویر

برترین‌ها متن‌نگار محمد حسین محمدی

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
بهار همه با فروردین می آید؛ 
بهار من، با تو!

طراح: @hamedhomayoun_darya.fanpag

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
چشمات نقاشی خداست...♥️
#پناه

طراح: #پناه

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
وَ‌قَسَمْ‌بِه‌موسیقیِ‌بی‌کَلام

طراح: @mhwmd.rj

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
جستجو کن 
عشق را
در آغوش من ❤️

طراح: @goolcheen2017

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
در نزن
رفته ام از خویش
کسی منزل نیست!

طراح: @toqyaan

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تنهایی را تاب آورده‌ايم و خاموشی را
و اکنون در اعماق خاکستر می‌تپيم

طراح: @tamimtaj

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp