متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن‌نگار Eiman Jafari ✅

Eiman Jafari ✅

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار sajjad_79

sajjad_79

برترین‌ها متن‌نگار فاطمه احمدنژاد ✅

فاطمه احمدنژاد ✅

برترین‌ها متن‌نگار علیرضا افشار ✅

علیرضا افشار ✅

برترین‌ها متن‌نگار یزدی

یزدی

برترین‌ها متن‌نگار 🌸بنت القاسم🌸

🌸بنت القاسم🌸

برترین‌ها متن‌نگار ELIYA SALIMI

ELIYA SALIMI

برترین‌ها متن‌نگار Hossein Zarif

Hossein Zarif

برترین‌ها متن‌نگار محمدامین خانمیرزایی

محمدامین خانمیرزایی

برترین‌ها متن‌نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن‌نگار نرگس سلطانی ✅

نرگس سلطانی ✅

برترین‌ها متن‌نگار | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

برترین‌ها متن‌نگار F_panahi

F_panahi

برترین‌ها متن‌نگار سلطانی

سلطانی

برترین‌ها متن‌نگار سلطانی

سلطانی

برترین‌ها متن‌نگار احمدرضا قاسم پور ✅

احمدرضا قاسم پور ✅

برترین‌ها متن‌نگار mobina×hh

mobina×hh

برترین‌ها متن‌نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن‌نگار معـــراج‌داوری

معـــراج‌داوری

برترین‌ها متن‌نگار محمدامین خانمیرزایی

محمدامین خانمیرزایی

برترین‌ها متن‌نگار Aidinebrahimi

Aidinebrahimi

برترین‌ها متن‌نگار HE3PLUS

HE3PLUS

برترین‌ها متن‌نگار محمد عدالت پرور

محمد عدالت پرور

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار Saiko

Saiko

برترین‌ها متن‌نگار سلطانی

سلطانی

برترین‌ها متن‌نگار سلطانی

سلطانی

برترین‌ها متن‌نگار محمدرضا مهرنوش ✅

محمدرضا مهرنوش ✅

برترین‌ها متن‌نگار asra_macani

asra_macani

برترین‌ها متن‌نگار ساراهاشمی ✅

ساراهاشمی ✅

برترین‌ها متن‌نگار baranban0o

baranban0o

برترین‌ها متن‌نگار عارف شرفی ❤

عارف شرفی ❤

برترین‌ها متن‌نگار منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

برترین‌ها متن‌نگار F_panahi

F_panahi

برترین‌ها متن‌نگار حمیدسواری

حمیدسواری

برترین‌ها متن‌نگار imaa_art ✅

imaa_art ✅

برترین‌ها متن‌نگار یزدی

یزدی

برترین‌ها متن‌نگار محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

برترین‌ها متن‌نگار عقیق

عقیق

برترین‌ها متن‌نگار منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

برترین‌ها متن‌نگار F_panahi

F_panahi

برترین‌ها متن‌نگار MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

برترین‌ها متن‌نگار منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

برترین‌ها متن‌نگار ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

برترین‌ها متن‌نگار | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

برترین‌ها متن‌نگار منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

برترین‌ها متن‌نگار محدثه‌طلائی

محدثه‌طلائی

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
من حالم خوبه تو باور نکن
.
تو به اندوه دلم ثانیه ای فکر نکن
.
فقط تو برایم ماندی...

طراح: @safaee.zadh

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
دوست داشتن توسوتفاهم بود..✌️🖤

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
#قاسم_صرافان

طراح: @mahdiehsadat_84

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
🕊

🧡برگرد 
💛دلم دیوانه بودن باتو را میخواهد♥️

طراح: @photo_edite_saba

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
جان و دل کردم فدای مهر تو مادرم
.
هر کجا که باشی 
هوا عطر تو رد میگیرد مادر

طراح:#مژگان

طراح: @mozhgan.2.14

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
از نگاه روی تو 
دل سیر میگردد مگر
آخر ادم با تو باشد 
پیر میگردد مگر؟؟؟ ☺️😁🥰
#محمد‌علی_بهمنی

#دپ‌گرافـیـ

طراح: @dp_graphi ✅

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp