متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 260KB گل

260KB

نگارخانه متن نگار 196KB تنهایی

196KB

نگارخانه متن نگار 198KB تنهایی

198KB

نگارخانه متن نگار 155KB تنهایی

155KB

نگارخانه متن نگار 399KB مذهبی

399KB

نگارخانه متن نگار 268KB غمگین

268KB

نگارخانه متن نگار 226KB غمگین

226KB

نگارخانه متن نگار 433KB دخترونه

433KB

نگارخانه متن نگار 338KB دخترونه

338KB

نگارخانه متن نگار 117KB گل

117KB

نگارخانه متن نگار 332KB عاشقانه

332KB

نگارخانه متن نگار 339KB گل #سعدی

339KB

نگارخانه متن نگار 93KB غمگین پسرونه تنهایی

93KB

نگارخانه متن نگار 266KB غمگین

266KB

نگارخانه متن نگار 127KB مذهبی

127KB

نگارخانه متن نگار 282KB غمگین

282KB

نگارخانه متن نگار 751KB چادرانه

751KB

نگارخانه متن نگار 799KB عاشقانه

799KB

نگارخانه متن نگار 394KB عاشقانه

394KB

نگارخانه متن نگار 347KB دخترونه

347KB

نگارخانه متن نگار 533KB پسرونه

533KB

نگارخانه متن نگار 223KB غمگین

223KB

نگارخانه متن نگار 470KB دخترونه

470KB

نگارخانه متن نگار 364KB عاشقانه

364KB

نگارخانه متن نگار 304KB غمگین

304KB

نگارخانه متن نگار 777KB عاشقانه

777KB

نگارخانه متن نگار 951KB چادرانه

951KB

نگارخانه متن نگار 338KB عاشقانه

338KB

نگارخانه متن نگار 845KB غمگین

845KB

نگارخانه متن نگار 214KB غمگین

214KB

نگارخانه متن نگار 260KB چادرانه

260KB

نگارخانه متن نگار 179KB مذهبی

179KB

نگارخانه متن نگار 235KB گل #سعدی

235KB

نگارخانه متن نگار 748KB چادرانه

748KB

نگارخانه متن نگار 399KB گل

399KB

نگارخانه متن نگار 422KB مذهبی

422KB

نگارخانه متن نگار 197KB عاشقانه

197KB

نگارخانه متن نگار 140KB عاشقانه

140KB

نگارخانه متن نگار 757KB چادرانه

757KB

نگارخانه متن نگار 274KB دخترونه

274KB

نگارخانه متن نگار 433KB دخترونه

433KB

نگارخانه متن نگار 192KB پسرونه

192KB

نگارخانه متن نگار 401KB دخترونه

401KB

نگارخانه متن نگار 219KB عاشقانه #سعدی

219KB

نگارخانه متن نگار 252KB نوروز

252KB

نگارخانه متن نگار 476KB پاییز

476KB

نگارخانه متن نگار 670KB غمگین

670KB

نگارخانه متن نگار 856KB غمگین

856KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp