متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 368KB رمضان

368KB

نگارخانه متن نگار 490KB غمگین تنهایی پسرونه دخترونه تهران

490KB

نگارخانه متن نگار 379KB غمگین تنهایی دخترونه

379KB

نگارخانه متن نگار 157KB تنهایی دخترونه

157KB

نگارخانه متن نگار 279KB غمگین تنهایی

279KB

نگارخانه متن نگار 774KB غمگین تنهایی دخترونه

774KB

نگارخانه متن نگار 931KB تنهایی دخترونه

931KB

نگارخانه متن نگار 702KB تنهایی دخترونه

702KB

نگارخانه متن نگار 582KB تنهایی دخترونه

582KB

نگارخانه متن نگار 448KB تنهایی دخترونه

448KB

نگارخانه متن نگار 199KB تنهایی دخترونه

199KB

نگارخانه متن نگار 96KB غمگین

96KB

نگارخانه متن نگار 436KB پسرونه

436KB

نگارخانه متن نگار 49KB کارتونی غمگین

49KB

نگارخانه متن نگار 156KB عاشقانه

156KB

نگارخانه متن نگار 66KB غمگین تنهایی دخترونه

66KB

نگارخانه متن نگار 56KB غمگین تنهایی

56KB

نگارخانه متن نگار 181KB غمگین تنهایی دخترونه

181KB

نگارخانه متن نگار 206KB غمگین تنهایی دخترونه

206KB

نگارخانه متن نگار 273KB غمگین تنهایی

273KB

نگارخانه متن نگار 93KB دخترونه

93KB

نگارخانه متن نگار 352KB غمگین دخترونه

352KB

نگارخانه متن نگار 364KB پسرونه

364KB

نگارخانه متن نگار 179KB پسرونه

179KB

نگارخانه متن نگار 77KB غمگین متن نگار

77KB

نگارخانه متن نگار 224KB شهادت علی (ع)

224KB

نگارخانه متن نگار 585KB شهادت علی (ع)

585KB

نگارخانه متن نگار 969KB شهادت علی (ع)

969KB

نگارخانه متن نگار 312KB شهادت علی (ع)

312KB

نگارخانه متن نگار 481KB دخترونه چادرانه

481KB

نگارخانه متن نگار 433KB غمگین تنهایی دخترونه

433KB

نگارخانه متن نگار 505KB تنهایی دخترونه

505KB

نگارخانه متن نگار 97KB عاشقانه

97KB

نگارخانه متن نگار 125KB عاشقانه

125KB

نگارخانه متن نگار 314KB تنهایی دخترونه تهران

314KB

نگارخانه متن نگار 393KB پسرونه

393KB

نگارخانه متن نگار 561KB دخترونه چادرانه

561KB

نگارخانه متن نگار 697KB دخترونه

697KB

نگارخانه متن نگار 531KB غمگین دخترونه

531KB

نگارخانه متن نگار 291KB غمگین تنهایی دخترونه

291KB

نگارخانه متن نگار 455KB غمگین تنهایی دخترونه

455KB

نگارخانه متن نگار 120KB غمگین تنهایی دخترونه

120KB

نگارخانه متن نگار 417KB دخترونه چادرانه

417KB

نگارخانه متن نگار 525KB پسرونه

525KB

نگارخانه متن نگار 500KB غمگین پسرونه

500KB

نگارخانه متن نگار 146KB غمگین دخترونه چادرانه

146KB

نگارخانه متن نگار 785KB عاشقانه گل

785KB

نگارخانه متن نگار 362KB غمگین تنهایی پسرونه

362KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp