متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 801kb دخترونه

801kb

نگارخانه متن نگار 218kb دخترونه

218kb

نگارخانه متن نگار 193kb دخترونه

193kb

نگارخانه متن نگار 251kb پسرونه

251kb

نگارخانه متن نگار 386kb

386kb

نگارخانه متن نگار 293kb زندگی

293kb

نگارخانه متن نگار 248kb دخترونه

248kb

نگارخانه متن نگار 397kb دخترونه

397kb

نگارخانه متن نگار 472kb غمگین

472kb

نگارخانه متن نگار 127kb غمگین

127kb

نگارخانه متن نگار 290kb غمگین

290kb

نگارخانه متن نگار 160kb

160kb

نگارخانه متن نگار 924kb پسرونه

924kb

نگارخانه متن نگار 563KB
یکسالگی متن نگار متن نگار

563KB یکسالگی متن نگار

نگارخانه متن نگار 593KB

593KB

نگارخانه متن نگار 342KB دخترونه

342KB

نگارخانه متن نگار 100KB پاییز

100KB

نگارخانه متن نگار 567KB پاییز

567KB

نگارخانه متن نگار 260KB

260KB

نگارخانه متن نگار 535KB غمگین

535KB

نگارخانه متن نگار 193KB

193KB

نگارخانه متن نگار 610KB

610KB

نگارخانه متن نگار 296KB عاشقانه

296KB

نگارخانه متن نگار 296KB غمگین

296KB

نگارخانه متن نگار 665KB غمگین

665KB

نگارخانه متن نگار 389KB پاییز

389KB

نگارخانه متن نگار 766KB دخترونه

766KB

نگارخانه متن نگار 561KB زمستون

561KB

نگارخانه متن نگار 202KB عاشقانه

202KB

نگارخانه متن نگار 570KB عاشقانه

570KB

نگارخانه متن نگار 362KB غمگین

362KB

نگارخانه متن نگار 894KB

894KB

نگارخانه متن نگار 892KB

892KB

نگارخانه متن نگار 403KB پسرونه

403KB

نگارخانه متن نگار 322KB عاشقانه

322KB

نگارخانه متن نگار 819KB

819KB

نگارخانه متن نگار 652KB

652KB

نگارخانه متن نگار 809KB

809KB

نگارخانه متن نگار 309KB گل

309KB

نگارخانه متن نگار 209KB

209KB

نگارخانه متن نگار 158KB
ارسالی: اسماعیل پوریعقوب

158KB ارسالی: اسماعیل پوریعقوب

نگارخانه متن نگار 1023KB غمگین

1023KB

نگارخانه متن نگار 419KB عاشقانه

419KB

نگارخانه متن نگار 605KB پسرونه

605KB

نگارخانه متن نگار 977KB

977KB

نگارخانه متن نگار 947KB دخترونه

947KB

نگارخانه متن نگار 288KB غمگین

288KB

نگارخانه متن نگار 1113KB غمگین

1113KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp