متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 531KB غمگین دخترونه

531KB

نگارخانه متن نگار 291KB غمگین تنهایی دخترونه

291KB

نگارخانه متن نگار 455KB غمگین تنهایی دخترونه

455KB

نگارخانه متن نگار 120KB غمگین تنهایی دخترونه

120KB

نگارخانه متن نگار 417KB دخترونه چادرانه

417KB

نگارخانه متن نگار 525KB پسرونه

525KB

نگارخانه متن نگار 500KB غمگین پسرونه

500KB

نگارخانه متن نگار 146KB غمگین دخترونه چادرانه

146KB

نگارخانه متن نگار 785KB عاشقانه گل

785KB

نگارخانه متن نگار 362KB غمگین تنهایی پسرونه

362KB

نگارخانه متن نگار 716KB غمگین تنهایی دخترونه

716KB

نگارخانه متن نگار 576KB دخترونه

576KB

نگارخانه متن نگار 234KB غمگین تنهایی پسرونه

234KB

نگارخانه متن نگار 629KB عاشقانه دخترونه گل

629KB

نگارخانه متن نگار 477KB حافظ عاشقانه دخترونه گل

477KB

نگارخانه متن نگار 501KB غمگین تنهایی دخترونه

501KB

نگارخانه متن نگار 390KB عاشقانه دخترونه گل

390KB

نگارخانه متن نگار 393KB
عکاس: رهای پارسافر غمگین تنهایی چادرانه

393KB عکاس: رهای پارسافر

نگارخانه متن نگار 399KB عاشقانه

399KB

نگارخانه متن نگار 408KB عاشقانه

408KB

نگارخانه متن نگار 406KB غمگین تنهایی دخترونه

406KB

نگارخانه متن نگار 376KB عاشقانه

376KB

نگارخانه متن نگار 588KB تنهایی دخترونه

588KB

نگارخانه متن نگار 105KB عاشقانه تنهایی پسرونه

105KB

نگارخانه متن نگار 277KB عاشقانه

277KB

نگارخانه متن نگار 293KB غمگین تنهایی دخترونه

293KB

نگارخانه متن نگار 443KB
عکاس: رهای پارسافر عاشقانه

443KB عکاس: رهای پارسافر

نگارخانه متن نگار 633KB
عکاس: رهای پارسافر دخترونه چادرانه

633KB عکاس: رهای پارسافر

نگارخانه متن نگار 655KB دخترونه چادرانه

655KB

نگارخانه متن نگار 518KB غمگین دخترونه

518KB

نگارخانه متن نگار 593KB غمگین پسرونه

593KB

نگارخانه متن نگار 177KB غمگین دخترونه

177KB

نگارخانه متن نگار 759KB غمگین دخترونه

759KB

نگارخانه متن نگار 376KB غمگین پسرونه

376KB

نگارخانه متن نگار 331KB عاشقانه کارتونی دخترونه

331KB

نگارخانه متن نگار 298KB عاشقانه دخترونه

298KB

نگارخانه متن نگار 532KB غمگین تنهایی دخترونه

532KB

نگارخانه متن نگار 329KB غمگین تنهایی دخترونه

329KB

نگارخانه متن نگار 250KB عاشقانه کارتونی

250KB

نگارخانه متن نگار 315KB عاشقانه کارتونی

315KB

نگارخانه متن نگار 262KB عاشقانه دخترونه گل

262KB

نگارخانه متن نگار 91KB غمگین متن نگار

91KB

نگارخانه متن نگار 388KB غمگین تنهایی

388KB

نگارخانه متن نگار 950KB پسرونه

950KB

نگارخانه متن نگار 191KB غمگین تنهایی

191KB

نگارخانه متن نگار 389KB عاشقانه دخترونه

389KB

نگارخانه متن نگار 183KB عاشقانه

183KB

نگارخانه متن نگار 253KB غمگین تنهایی

253KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp