متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 855KB گل

855KB

نگارخانه متن نگار 810KB گل

810KB

نگارخانه متن نگار 914KB عاشقانه

914KB

نگارخانه متن نگار 1010kb عاشقانه

1010kb

نگارخانه متن نگار 894kb پاییز

894kb

نگارخانه متن نگار 688kb دخترونه

688kb

نگارخانه متن نگار 535kb دخترونه

535kb

نگارخانه متن نگار 834kb دخترونه

834kb

نگارخانه متن نگار 352kb زمستون

352kb

نگارخانه متن نگار 560kb

560kb

نگارخانه متن نگار 548kb دخترونه

548kb

نگارخانه متن نگار 911kb پسرونه

911kb

نگارخانه متن نگار 884kb پسرونه

884kb

نگارخانه متن نگار 761kb دخترونه

761kb

نگارخانه متن نگار 720kb زمستون

720kb

نگارخانه متن نگار 559kb زمستون

559kb

نگارخانه متن نگار 801kb دخترونه

801kb

نگارخانه متن نگار 218kb دخترونه

218kb

نگارخانه متن نگار 193kb دخترونه

193kb

نگارخانه متن نگار 251kb پسرونه

251kb

نگارخانه متن نگار 386kb

386kb

نگارخانه متن نگار 293kb زندگی

293kb

نگارخانه متن نگار 248kb دخترونه

248kb

نگارخانه متن نگار 397kb دخترونه

397kb

نگارخانه متن نگار 472kb غمگین

472kb

نگارخانه متن نگار 127kb غمگین

127kb

نگارخانه متن نگار 290kb غمگین

290kb

نگارخانه متن نگار 160kb

160kb

نگارخانه متن نگار 924kb پسرونه

924kb

نگارخانه متن نگار 563KB
یکسالگی متن نگار متن نگار

563KB یکسالگی متن نگار

نگارخانه متن نگار 593KB

593KB

نگارخانه متن نگار 342KB دخترونه

342KB

نگارخانه متن نگار 100KB پاییز

100KB

نگارخانه متن نگار 567KB پاییز

567KB

نگارخانه متن نگار 260KB

260KB

نگارخانه متن نگار 535KB غمگین

535KB

نگارخانه متن نگار 193KB

193KB

نگارخانه متن نگار 610KB

610KB

نگارخانه متن نگار 296KB عاشقانه

296KB

نگارخانه متن نگار 296KB غمگین

296KB

نگارخانه متن نگار 665KB غمگین

665KB

نگارخانه متن نگار 389KB پاییز

389KB

نگارخانه متن نگار 766KB دخترونه

766KB

نگارخانه متن نگار 561KB زمستون

561KB

نگارخانه متن نگار 202KB عاشقانه

202KB

نگارخانه متن نگار 570KB عاشقانه

570KB

نگارخانه متن نگار 362KB غمگین

362KB

نگارخانه متن نگار 894KB

894KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp