متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن‌نگار مهسا

مهسا

برترین‌ها متن‌نگار مینا مهدوی

مینا مهدوی

برترین‌ها متن‌نگار وحید روستا

وحید روستا

برترین‌ها متن‌نگار ندا

ندا

برترین‌ها متن‌نگار مریم محمدی

مریم محمدی

برترین‌ها متن‌نگار نیما بساطی

نیما بساطی

برترین‌ها متن‌نگار علی طوفان

علی طوفان

برترین‌ها متن‌نگار معراج داوری

معراج داوری

برترین‌ها متن‌نگار علی آذر

علی آذر

برترین‌ها متن‌نگار امید بیزار

امید بیزار

برترین‌ها متن‌نگار اسی

اسی

برترین‌ها متن‌نگار سینا

سینا

برترین‌ها متن‌نگار رضا

رضا

برترین‌ها متن‌نگار احمد صادقی

احمد صادقی

برترین‌ها متن‌نگار پویا

پویا

برترین‌ها متن‌نگار اسی پوری

اسی پوری

برترین‌ها متن‌نگار Dark Designer

Dark Designer

برترین‌ها متن‌نگار شعر عکس

شعر عکس

برترین‌ها متن‌نگار ملیکا میم

ملیکا میم

برترین‌ها متن‌نگار سدنا

سدنا

برترین‌ها متن‌نگار امیر

امیر

برترین‌ها متن‌نگار زهرا

زهرا

برترین‌ها متن‌نگار مریم محمدی

مریم محمدی

برترین‌ها متن‌نگار نیما بساطی

نیما بساطی

برترین‌ها متن‌نگار مباشر فیضی

مباشر فیضی

برترین‌ها متن‌نگار اسماعیل

اسماعیل

برترین‌ها متن‌نگار مینا مهدوی

مینا مهدوی

برترین‌ها متن‌نگار علی آذر

علی آذر

برترین‌ها متن‌نگار اشکان

اشکان

برترین‌ها متن‌نگار نیما

نیما

برترین‌ها متن‌نگار اسی

اسی

برترین‌ها متن‌نگار علی

علی

برترین‌ها متن‌نگار زهرا

زهرا

برترین‌ها متن‌نگار علی

علی

برترین‌ها متن‌نگار جواد دیانت

جواد دیانت

برترین‌ها متن‌نگار سجاد

سجاد

برترین‌ها متن‌نگار احمد صادقی

احمد صادقی

برترین‌ها متن‌نگار عماد

عماد

برترین‌ها متن‌نگار علی آذر

علی آذر

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
  دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار  @matnnegarapp