متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
علی آذر - #فاطمیه

غیر از خودت از هردو جهان بی خبرم کن
اشکی بده..
سوزی بده..
اهل سحرم کن...
دیوانه‌ام اما...
دیوانه ترم کن...

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار