متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
مباشر فیضی - من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم 
از  دوست  به یادگار  دردی دارم
کآن درد به صد هزار درمان ندهم
مولانا

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار