متن نگار

متن نگار

متن نگار

برترین‌ها

برترین‌ها متن نگار عطیه تولایی مقدم

عطیه تولایی مقدم

برترین‌ها متن نگار فاطمه تقی زاده

فاطمه تقی زاده

برترین‌ها متن نگار یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

برترین‌ها متن نگار سید

سید

برترین‌ها متن نگار پارسا

پارسا

برترین‌ها متن نگار زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

برترین‌ها متن نگار حسین سعیدی

حسین سعیدی

برترین‌ها متن نگار محمد 313

محمد 313

برترین‌ها متن نگار پریسا

پریسا

برترین‌ها متن نگار فاطیما

فاطیما

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری

نرجس نفری

برترین‌ها متن نگار اسی

اسی

برترین‌ها متن نگار محمدرضا

محمدرضا

برترین‌ها متن نگار محمدعلی

محمدعلی

برترین‌ها متن نگار نازیلا

نازیلا

برترین‌ها متن نگار محمد جواد

محمد جواد

برترین‌ها متن نگار حامد صبور

حامد صبور

برترین‌ها متن نگار علی

علی

برترین‌ها متن نگار پارسا

پارسا

برترین‌ها متن نگار فاطیما

فاطیما

برترین‌ها متن نگار راحیل

راحیل

برترین‌ها متن نگار امیر حاجی بابایی

امیر حاجی بابایی

برترین‌ها متن نگار siya

siya

برترین‌ها متن نگار اسی

اسی

برترین‌ها متن نگار مرضیه

مرضیه

برترین‌ها متن نگار نرجس نفری

نرجس نفری

برترین‌ها متن نگار عبدالله

عبدالله

برترین‌ها متن نگار علیرضا نادی

علیرضا نادی

برترین‌ها متن نگار علی

علی

برترین‌ها متن نگار مبین موسوی

مبین موسوی

برترین‌ها متن نگار سید

سید

برترین‌ها متن نگار آرامگاه ابدی

آرامگاه ابدی

برترین‌ها متن نگار طاها

طاها

برترین‌ها متن نگار زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

برترین‌ها متن نگار اشکان

اشکان

برترین‌ها متن نگار سحر

سحر

برترین‌ها متن نگار محمود آفریده

محمود آفریده

برترین‌ها متن نگار ریحانه مروتی

ریحانه مروتی

برترین‌ها متن نگار یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

برترین‌ها متن نگار علی خدمتگزار

علی خدمتگزار

برترین‌ها متن نگار پارسا

پارسا

برترین‌ها متن نگار پریسا

پریسا

برترین‌ها متن نگار MHY

MHY

برترین‌ها متن نگار محمد

محمد

برترین‌ها متن نگار محمد مروج

محمد مروج

برترین‌ها متن نگار امید رحمتی

امید رحمتی

برترین‌ها متن نگار siya

siya

برترین‌ها متن نگار مهدی رضایی

مهدی رضایی

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
عشق چیز عجیبی نیست..!

#ایهام
#مازیارلشنی

طراح: @ehaamofficail

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
خوش آن عاشق که
شیدای تو باشد...

#حزین_لاهیجی

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دل من قایق دریاچه چشمان تو است.. 
مگذاری قد یک پلک به گل بنشیند.. 
#دل‌آرام 
#حامدهمایون 
#حامدهمایون

طراح: @deli.hamedhomayoun

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
این قلب ترک خورده ی من بند به مو بود
من عاشق او بودم و او عاشق او بود.....

طراح: #دل_آرام

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
پاییز جان؛
خرمالوهایت رانارنجی کن خیالت راحت ما حالمان خوب است 🍂🍁🧡
#خرمالو #پاییز 
#زندگی #عشق 
#میثمگرافی

طراح: @masoumeh.rabiei650

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
🚶‍♂

طراح: @dep.alireza

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp