متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم فارسی وهم

قلم فارسی وهم

توضیحات

نسخه رایگان فونت عربی وهم که دارای حروف گچ پژ ویرایش شده توسط مهدی محتاجی (برای تهیه نسخه غیر رایگان باید به سایت مرجع فونت مراجعه فرمایید) به علت اضافه کردن چند مجموعه کاراکتر غیر لاتین فونت جهانی محسوب میشود این فونت برای کار هویت سازمانی، طراحی سرمقاله و پروژه های UI / UX بهینه شده است این فونت عربی ساخته طراح عرب Fahd Al Fraikh می‌باشد