متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم فارسی دیما روان‌نویس

قلم فارسی دیما روان‌نویس

توضیحات

این قلم فارسی یک قلم دست نویس ساده است که براساس دست خط روح الله بلوردی طراحی شده است. این نسخه بتا هست و ان شالله بزودی کامل تر میشه