متن نگار

متن نگار

متن نگار

قلم فارسی دیما زر

قلم فارسی دیما زر

توضیحات

روح الله بلوردی: مرحوم حسین عبد الله زاده حقیقی، طراح فونتهای زر( نازک و سیاه) و تیتر به سفارش روزنامه های دهه ی ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، در مورد طراحی حروف فارسی می گوید. حالا در چهلمین سالگرد انقلاب ( البته 40 سالگی خودم ) فونت تایپوگرافی دیما زر را بصورت رایگان به یاد آن روزهای انقلاب منتشر می کنم. امیدوارم از این فونت نیز لذت ببرید!