متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 1037KB تنهایی گل

1037KB

نگارخانه متن نگار 1062KB تنهایی دخترونه

1062KB

نگارخانه متن نگار 2040KB عاشقانه

2040KB

نگارخانه متن نگار 1019KB تنهایی دخترونه

1019KB

نگارخانه متن نگار 630KB غمگین

630KB

نگارخانه متن نگار 686KB گل

686KB

نگارخانه متن نگار 1.13MB پاییز

1.13MB

نگارخانه متن نگار 707KB گل

707KB

نگارخانه متن نگار 528KB ساعت

528KB

نگارخانه متن نگار 556KB ساعت

556KB

نگارخانه متن نگار 158KB پروفایل متن نگار

158KB

نگارخانه متن نگار 212KB حافظ عاشقانه دخترونه

212KB

نگارخانه متن نگار 921KB
عکاس: محمودآفریده عاشقانه

921KB عکاس: محمودآفریده

نگارخانه متن نگار 168KB مذهبی

168KB

نگارخانه متن نگار 121KB غمگین تنهایی دخترونه

121KB

نگارخانه متن نگار 555KB غمگین تنهایی دخترونه

555KB

نگارخانه متن نگار 455KB عاشقانه دخترونه

455KB

نگارخانه متن نگار 193KB غمگین تنهایی

193KB

نگارخانه متن نگار 535KB عاشقانه غمگین تنهایی دخترونه

535KB

نگارخانه متن نگار 60KB غمگین

60KB

نگارخانه متن نگار 251KB دخترونه چادرانه

251KB

نگارخانه متن نگار 864KB غمگین

864KB

نگارخانه متن نگار 806KB رمضان

806KB

نگارخانه متن نگار 368KB رمضان

368KB

نگارخانه متن نگار 490KB غمگین تنهایی پسرونه دخترونه تهران

490KB

نگارخانه متن نگار 379KB غمگین تنهایی دخترونه

379KB

نگارخانه متن نگار 157KB تنهایی دخترونه

157KB

نگارخانه متن نگار 279KB غمگین تنهایی

279KB

نگارخانه متن نگار 774KB غمگین تنهایی دخترونه

774KB

نگارخانه متن نگار 931KB تنهایی دخترونه

931KB

نگارخانه متن نگار 702KB تنهایی دخترونه

702KB

نگارخانه متن نگار 582KB تنهایی دخترونه

582KB

نگارخانه متن نگار 448KB تنهایی دخترونه

448KB

نگارخانه متن نگار 199KB تنهایی دخترونه

199KB

نگارخانه متن نگار 96KB غمگین

96KB

نگارخانه متن نگار 436KB پسرونه

436KB

نگارخانه متن نگار 49KB کارتونی غمگین

49KB

نگارخانه متن نگار 156KB عاشقانه

156KB

نگارخانه متن نگار 66KB غمگین تنهایی دخترونه

66KB

نگارخانه متن نگار 56KB غمگین تنهایی

56KB

نگارخانه متن نگار 181KB غمگین تنهایی دخترونه

181KB

نگارخانه متن نگار 206KB غمگین تنهایی دخترونه

206KB

نگارخانه متن نگار 273KB غمگین تنهایی

273KB

نگارخانه متن نگار 93KB دخترونه

93KB

نگارخانه متن نگار 352KB غمگین دخترونه

352KB

نگارخانه متن نگار 364KB پسرونه

364KB

نگارخانه متن نگار 179KB پسرونه

179KB

نگارخانه متن نگار 77KB غمگین متن نگار

77KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp