متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 618KB تنهایی دخترونه

618KB

نگارخانه متن نگار 103KB

103KB

نگارخانه متن نگار 308KB

308KB

نگارخانه متن نگار 377KB غمگین تنهایی

377KB

نگارخانه متن نگار 468KB عاشقانه

468KB

نگارخانه متن نگار 612KB عاشقانه

612KB

نگارخانه متن نگار 175KB دخترونه

175KB

نگارخانه متن نگار 394KB دخترونه

394KB

نگارخانه متن نگار 531KB دخترونه

531KB

نگارخانه متن نگار 572KB عاشقانه دخترونه گل

572KB

نگارخانه متن نگار 205KB عاشقانه دخترونه گل

205KB

نگارخانه متن نگار 368KB دخترونه

368KB

نگارخانه متن نگار 290KB عاشقانه دخترونه گل

290KB

نگارخانه متن نگار 235KB غمگین تنهایی

235KB

نگارخانه متن نگار 267KB غمگین تنهایی

267KB

نگارخانه متن نگار 43KB عاشقانه دخترونه

43KB

نگارخانه متن نگار 67KB عاشقانه دخترونه

67KB

نگارخانه متن نگار 50KB عاشقانه گل

50KB

نگارخانه متن نگار 186KB غمگین تنهایی

186KB

نگارخانه متن نگار 453KB گل نرگس

453KB

نگارخانه متن نگار 406KB گل نرگس

406KB

نگارخانه متن نگار 479KB گل نرگس

479KB

نگارخانه متن نگار 239KB گل نرگس

239KB

نگارخانه متن نگار 176KB گل نرگس

176KB

نگارخانه متن نگار 320KB عاشقانه

320KB

نگارخانه متن نگار 219KB غمگین تنهایی دخترونه چادرانه

219KB

نگارخانه متن نگار 441KB غمگین تنهایی دخترونه

441KB

نگارخانه متن نگار 348KB غمگین تنهایی پسرونه

348KB

نگارخانه متن نگار 239KB مذهبی

239KB

نگارخانه متن نگار 463KB مذهبی

463KB

نگارخانه متن نگار 766KB تنهایی پسرونه

766KB

نگارخانه متن نگار 295KB غمگین تنهایی دخترونه

295KB

نگارخانه متن نگار 724KB غمگین تنهایی دخترونه

724KB

نگارخانه متن نگار 552KB غمگین تنهایی دخترونه

552KB

نگارخانه متن نگار 494KB عاشقانه

494KB

نگارخانه متن نگار 311KB عاشقانه

311KB

نگارخانه متن نگار 330KB غمگین تنهایی

330KB

نگارخانه متن نگار 538KB تنهایی دخترونه

538KB

نگارخانه متن نگار 304KB غمگین تنهایی دخترونه

304KB

نگارخانه متن نگار 232KB غمگین تنهایی پسرونه

232KB

نگارخانه متن نگار 516KB غمگین پسرونه

516KB

نگارخانه متن نگار 578KB غمگین تنهایی دخترونه

578KB

نگارخانه متن نگار 772KB تنهایی دخترونه

772KB

نگارخانه متن نگار 220KB غمگین تنهایی پسرونه

220KB

نگارخانه متن نگار 204KB غمگین تنهایی پسرونه

204KB

نگارخانه متن نگار 572KB عاشقانه

572KB

نگارخانه متن نگار 501KB تنهایی دخترونه

501KB

نگارخانه متن نگار 459KB تنهایی دخترونه

459KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp