متن نگار

متن نگار

متن نگار

نگارخانه

صفحه اصلی

نگارخانه

نگارخانه متن نگار 382KB تنهایی دخترونه

382KB

نگارخانه متن نگار 243KB غمگین تنهایی

243KB

نگارخانه متن نگار 583KB پسرونه

583KB

نگارخانه متن نگار 433KB پسرونه

433KB

نگارخانه متن نگار 515KB گل

515KB

نگارخانه متن نگار 554KB گل

554KB

نگارخانه متن نگار 650KB غمگین گل

650KB

نگارخانه متن نگار 543KB عاشقانه گل

543KB

نگارخانه متن نگار 379KB عاشقانه

379KB

نگارخانه متن نگار 520KB غمگین تنهایی پسرونه

520KB

نگارخانه متن نگار 292KB غمگین تنهایی

292KB

نگارخانه متن نگار 309KB عاشقانه

309KB

نگارخانه متن نگار 382KB تنهایی دخترونه گل

382KB

نگارخانه متن نگار 314KB غمگین تنهایی پسرونه

314KB

نگارخانه متن نگار 558KB عاشقانه

558KB

نگارخانه متن نگار 475KB تنهایی پسرونه

475KB

نگارخانه متن نگار 455KB تنهایی پسرونه

455KB

نگارخانه متن نگار 219KB تنهایی

219KB

نگارخانه متن نگار 437KB غمگین تنهایی پسرونه

437KB

نگارخانه متن نگار 259KB عاشقانه

259KB

نگارخانه متن نگار 151KB غمگین پسرونه

151KB

نگارخانه متن نگار 307KB عاشقانه

307KB

نگارخانه متن نگار 355KB تنهایی پسرونه

355KB

نگارخانه متن نگار 503KB عاشقانه

503KB

نگارخانه متن نگار 425KB غمگین تنهایی دخترونه

425KB

نگارخانه متن نگار 476KB دخترونه

476KB

نگارخانه متن نگار 727KB تنهایی دخترونه چادرانه

727KB

نگارخانه متن نگار 407KB تنهایی دخترونه

407KB

نگارخانه متن نگار 702KB غمگین تنهایی دخترونه

702KB

نگارخانه متن نگار 556KB غمگین تنهایی دخترونه

556KB

نگارخانه متن نگار 823KB غمگین تنهایی دخترونه

823KB

نگارخانه متن نگار 706KB غمگین تنهایی دخترونه

706KB

نگارخانه متن نگار 759KB غمگین تنهایی

759KB

نگارخانه متن نگار 2076KB غمگین تنهایی پسرونه

2076KB

نگارخانه متن نگار 1001KB غمگین تنهایی دخترونه چادرانه

1001KB

نگارخانه متن نگار 476KB غمگین تنهایی دخترونه چادرانه

476KB

نگارخانه متن نگار 1040KB غمگین تنهایی دخترونه چادرانه

1040KB

نگارخانه متن نگار 1050KB غمگین تنهایی پسرونه

1050KB

نگارخانه متن نگار 1046KB غمگین تنهایی دخترونه

1046KB

نگارخانه متن نگار 1029KB تنهایی پسرونه ساعت

1029KB

نگارخانه متن نگار 1020KB تنهایی دخترونه

1020KB

نگارخانه متن نگار 1098KB تنهایی دخترونه چادرانه مذهبی

1098KB

نگارخانه متن نگار 2006KB پسرونه

2006KB

نگارخانه متن نگار 2045KB عاشقانه

2045KB

نگارخانه متن نگار 1061KB غمگین تنهایی پسرونه

1061KB

نگارخانه متن نگار 1065KB غمگین تنهایی پسرونه

1065KB

نگارخانه متن نگار 2027KB تنهایی دخترونه

2027KB

نگارخانه متن نگار 1025KB غمگین تنهایی دخترونه

1025KB

اینستاگرام متن نگار

دنبال کردن
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp