مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قمم

قمم مصمم النصوص اسی

اسی

قمم مصمم النصوص علی

علی

قمم مصمم النصوص زهرا

زهرا

قمم مصمم النصوص علی

علی

قمم مصمم النصوص جواد دیانت

جواد دیانت

قمم مصمم النصوص سجاد

سجاد

قمم مصمم النصوص احمد صادقی

احمد صادقی

قمم مصمم النصوص عماد

عماد

قمم مصمم النصوص علی آذر

علی آذر

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
عشق چیز عجیبی نیست..!

#ایهام
#مازیارلشنی

طراح: @ehaamofficail

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
خوش آن عاشق که
شیدای تو باشد...

#حزین_لاهیجی

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دل من قایق دریاچه چشمان تو است.. 
مگذاری قد یک پلک به گل بنشیند.. 
#دل‌آرام 
#حامدهمایون 
#حامدهمایون

طراح: @deli.hamedhomayoun

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
این قلب ترک خورده ی من بند به مو بود
من عاشق او بودم و او عاشق او بود.....

طراح: #دل_آرام

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
پاییز جان؛
خرمالوهایت رانارنجی کن خیالت راحت ما حالمان خوب است 🍂🍁🧡
#خرمالو #پاییز 
#زندگی #عشق 
#میثمگرافی

طراح: @masoumeh.rabiei650

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
🚶‍♂

طراح: @dep.alireza

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp