متن نگار - عکس نوشته های خودمونی
متـــــن‌نگـــــار
عکس‌نوشته‌های‌خودمونی
علی آذر - #فاطمیه
زهرای(س) من نرو بدون همسفر...
لااقل علی(ع) رو هم ببر...
ببین داره حسین(ع) رو میکشه
خون روی میخ در...

بـــــه جمــــع مــــا بپیــونـدیـد

اینستاگرام - صفحه رسمی متن نگار ایتا - صفحه رسمی متن نگار سروش - صفحه رسمی متن نگار آپارات - صفحه رسمی متن نگار