متن نگار

فونت روزنامه

فونت روزنامه

توضیحات

طراحان و گرافیست های خلاق می توانند از این فونت زیبا در طراحی های خود استفاده کنند ، این قلم را که ظاهرا فردی به نام ناصرابراهیمی براساس خطوط قدیمی چاپ ، طراحی و اجرا کرده‌اند را آقای مجتبی کیابه ما ارائه داده‌اند.