متن نگار

فونت نبی – فونت متون قرآنی

فونت نبی – فونت متون قرآنی

توضیحات

فونت نبی در سال ۱۳۸۹ ساخته شد این فونت کلیه اعراب را دارا است. این فونت زیبا و کامل و جامع توسط حسین زاهدی طراحی شده و برای نخستین بار در سال ۸۹ به صورت رایگان در سایت ایشان عرضه شد.