متن نگار

فونت فرهود

فونت فرهود

توضیحات

قلم “فرهود” برخواسته از شیوه تایپ توسط ماشین تحریراست. که این نوع قلمها را در فونتهای لاتین،Typewriter می نامند.

عنوان: طراحی قلم فارسی فرهود
طراح: فرهود مقدم
نوع اثر: فونت (Typeface)
سال طراحی: ۱۳۸۵
تکنیک: (فرمت TTF)