متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز چه کنم جان و جهان را