متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح لایه باز بی تو پر از داغ پریشانی ام