Matnnegar

Matnnegar

Matnnegar

قلبببببب

قلبببببب

Description

سهم هرکس از هستی به وسعت قلب مهربان و پاک اوست ، بی شک تمام هستی سهم توست …❤️♥️