متن نگار

دو طاقچه سنتی

دو طاقچه سنتی

توضیحات

۵ ستاره یادت نره

برای محدودیت های متن نگار مجلور شدم کیفیت رو خیلی پایین بیارم

دانلود با کیفیت از کانال خادم گراف در متن نگار