متن نگار

کادر متن فانتزی

کادر متن فانتزی

توضیحات

کادر متن فانتزی برای ادیتای قشنگتون . . . !

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!