متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز بالاتر از سیاهی بخت من بود