متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

نگارخانه متن‌نگار 871KB
Ed Robertson عاشقانه غمگین

871KB Ed Robertson

نگارخانه متن‌نگار 1.17MB تنهایی غمگین

1.17MB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غمگین

1MB

نگارخانه متن‌نگار 570KB
علی کریمی غمگین دخترونه تنهایی

570KB علی کریمی

نگارخانه متن‌نگار 881KB
علی کریمی غمگین دخترونه تنهایی

881KB علی کریمی

نگارخانه متن‌نگار 945KB غمگین

945KB

نگارخانه متن‌نگار 363KB
۱۳۱۹-تاهمیشه غمگین

363KB ۱۳۱۹-تاهمیشه

نگارخانه متن‌نگار 552KB
استاد شجریان غمگین

552KB استاد شجریان

نگارخانه متن‌نگار 531KB
خسروآوازایران غمگین

531KB خسروآوازایران

نگارخانه متن‌نگار 804KB
ما تركك وحيدا غمگین محرم

804KB ما تركك وحيدا

نگارخانه متن‌نگار 1MB
ماتركك‌وحيدا غمگین مذهبی محرم

1MB ماتركك‌وحيدا

نگارخانه متن‌نگار 782KB غمگین محرم

782KB

نگارخانه متن‌نگار 811KB محرم غمگین

811KB

نگارخانه متن‌نگار 273KB
Karbobala.com غمگین محرم

273KB Karbobala.com

نگارخانه متن‌نگار 228KB
سلام من قلبي لبيروت غمگین

228KB سلام من قلبي لبيروت

نگارخانه متن‌نگار 718KB
فاطمه مسعودی‌فر غمگین دخترونه تنهایی

718KB فاطمه مسعودی‌فر

نگارخانه متن‌نگار 883KB تنهایی غمگین

883KB

نگارخانه متن‌نگار 478KB تنهایی غمگین

478KB

نگارخانه متن‌نگار 968KB
مهرشاد رجبی غمگین تنهایی

968KB مهرشاد رجبی

نگارخانه متن‌نگار 603KB غمگین

603KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB زمستون غمگین

1MB

نگارخانه متن‌نگار 593KB غمگین

593KB

نگارخانه متن‌نگار 521KB غمگین

521KB

نگارخانه متن‌نگار 435KB غمگین

435KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غمگین زمستون

1MB

نگارخانه متن‌نگار 747KB تنهایی غمگین

747KB

نگارخانه متن‌نگار 105KB غمگین

105KB

نگارخانه متن‌نگار 26KB غمگین

26KB

نگارخانه متن‌نگار 120KB تنهایی غمگین مینیمال

120KB

نگارخانه متن‌نگار 960KB ایران غمگین

960KB

نگارخانه متن‌نگار 424KB
@brettcconti غمگین پسرونه

424KB @brettcconti

نگارخانه متن‌نگار 483KB تنهایی غمگین

483KB

نگارخانه متن‌نگار 485KB غمگین

485KB

نگارخانه متن‌نگار 66KB غمگین

66KB

نگارخانه متن‌نگار 237KB گل غمگین

237KB

نگارخانه متن‌نگار 46KB غمگین

46KB

نگارخانه متن‌نگار 343KB غمگین

343KB

نگارخانه متن‌نگار 651KB تنهایی غمگین

651KB

نگارخانه متن‌نگار 301KB غمگین

301KB

نگارخانه متن‌نگار 554KB غمگین

554KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غمگین تنهایی

1MB

نگارخانه متن‌نگار 28KB غمگین مینیمال

28KB

نگارخانه متن‌نگار 789KB دخترونه غمگین تنهایی

789KB

نگارخانه متن‌نگار 652KB غمگین دخترونه

652KB

نگارخانه متن‌نگار 212KB
Akira Hojo غمگین

212KB Akira Hojo

نگارخانه متن‌نگار 230KB
Dorran غمگین

230KB Dorran

نگارخانه متن‌نگار 521KB غمگین تنهایی

521KB

نگارخانه متن‌نگار 1MB غمگین تنهایی طبیعت

1MB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
#بعدتوآوارم...

طراح: @merajdavari.ir

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
‌
‌
نشر دانش سلام سنه
(ای مهد نشر دانش سلام بر تو)

آرزولارام دوام سنه
(برایت دوام و پایداری آرزو می کنم)

بِله دییر آنام سنه
(مادرم هم اینگونه خطابت می کند)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

قارداشلاریخ نچه دیلده
(برادرانی هستیم با چند زبان)

تهران، تبریز، اردبیلده
(در تهران و تبریز و اردبیل)

مشهد، شیراز، بم، هفگیلده
(در مشهد، شیراز، بم، هفت گیل)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

یول آچمیاخ دشمنلره
(بهانه به دست دشمن ندهیم)

اُود وورمیاخ خرمنلره
(به خرمن شعله نیفکنیم)

کنار گویون من منلره
(منیت ها را کنار بگذاریم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

فارسدا منم، ترکده منم 
(من هم فارس هستم و هم ترک)

کورد، لر، بلوچ، ترکمنم
(کرد و لر و بلوچ و ترکمن هستم)

سن ده منم، من ده سنم
(تو منی و من تو هستم)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

بیزی دوغان مهربانا
(به وجود مهربانی که ما را زاییده است)

سن مادر ده، منده آنا
(تو «مادر» بگو من هم » آنا »)

یوردوموز بیر، دینیمز بیر
(وطنمان یکی، دینمان یکی)

یاخشی یامان گونوموز بیر
(خوشی و ناخوشیمان یکی است)

بیریمیز مین، مینیمیز بیر
(یکیمون هزار، هزارمون یکی)

بیز هامیمیز ایرانلییق
(ما همگی ایرانی هستیم)

🇮🇷😊❤
.
مستی و دیوانه شدن بهتر ز عاشق بودن است

با قصد حفظ آبرو
خود را به مستی می زنم
.
عاشقم در شهر ما عاشق شدن دشوار نیست

سایه ها افتاده بر باد است بر دیوار نیست
.
بند آمد باران
باز من مانده ام ‌‌و فاصله ها
باز تو رفته ای و خاطره ها...
.
گویند که یک پله پس از عشق جنون است

انگار پس از عشق تو نه! مرحله ای نیست
.
اول گناهم بوده ای 
ای بوسه ی با اضطراب

بوسیدنِ بی عشق هم باشد گناه آخرم...
.
نقاشی احساس من بر حال قلبم گریه کرد

وقتی چکید اشک دلم باز از بخار شیشه ها
.
دفتر شعر من از بس که نخواندی پژمرد

حال من حال کتاب است ولی حرفی نیست
.
بیش از هزاران کوچه من
 دارم کنارت ردّپا...

.
هرچند آیینه تو را هر روز می بیند ولی

گاهی حسادت می کند
بر انتظار شیشه ها...
.
پرواز نمی خواهم از بس که قفس زیباست

من مشتری حبست،این حصر حصاری چند؟

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
می خواهمت...

حتی بیشتر از نفس کشیدن ..✌️❤️

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دنیا همون روزی بدرد نخو شد
که
خم به ابروی 
تو 
اومد

طراح: @_mohhsa_

‌
#متن_نگار @matnnegarapp