متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه نگارخانه

نمایش تصویر

نگارخانه متن‌نگار  تنهایی غمگین پسرونه

تصاویر مشابه

نگارخانه متن‌نگار 😔🖤
684KB غمگین

😔🖤 684KB

نگارخانه متن‌نگار 😔🖤
1.71MB غمگین

😔🖤 1.71MB

نگارخانه متن‌نگار 547KB تنهایی دخترونه غمگین

547KB

نگارخانه متن‌نگار 1.00MB غمگین

1.00MB

نگارخانه متن‌نگار 892KB تنهایی

892KB

نگارخانه متن‌نگار 110KB تنهایی پسرونه

110KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
چی میشه رد بشی از کوچمون...🤍
#ابوالحسن_چیلکی

طراح: @a.chilaki

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
زندگی سرخی سیبی ست که افتاده بخاک...
#فاضل_نظری

طراح: @tg.arefe

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بس‌که بد میگذرد اهل‌جهان
مردم‌از عمر چوسالی گذرد عید کنند
صائب‌تبریزی

#رضاپور

طراح: @mhdi_rezapour

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
توهمان دلبر معروف دلم باش:)🤍🌪

طراح: @matn_890

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
پریشان شود از ناله من انجمنی

طراح: @hasanhazbavi__

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
«مـن هـ‌مه روزام طعم شب میداد..🌙🖤»

طراح: @hiphop.rezan

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp