مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قمم

قمم مصمم النصوص پوریا زارعی

پوریا زارعی

قمم مصمم النصوص هادی

هادی

قمم مصمم النصوص محمد پارسا دارابی

محمد پارسا دارابی

قمم مصمم النصوص مرتضی

مرتضی

قمم مصمم النصوص آرش

آرش

قمم مصمم النصوص محمد 313

محمد 313

قمم مصمم النصوص جعفر اطهری

جعفر اطهری

قمم مصمم النصوص دنا

دنا

قمم مصمم النصوص مهسا

مهسا

قمم مصمم النصوص مهدی

مهدی

قمم مصمم النصوص یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

قمم مصمم النصوص حسن

حسن

قمم مصمم النصوص طاها

طاها

قمم مصمم النصوص فروزان

فروزان

قمم مصمم النصوص اشکان

اشکان

قمم مصمم النصوص محمدعلی

محمدعلی

قمم مصمم النصوص یاسین مهدیان

یاسین مهدیان

قمم مصمم النصوص محمدرضا

محمدرضا

قمم مصمم النصوص مریم

مریم

قمم مصمم النصوص مرتضی

مرتضی

قمم مصمم النصوص عطیه تولایی مقدم

عطیه تولایی مقدم

قمم مصمم النصوص مسیح

مسیح

قمم مصمم النصوص محمد ۳۱۳

محمد ۳۱۳

قمم مصمم النصوص مهسا

مهسا

قمم مصمم النصوص زیبا

زیبا

قمم مصمم النصوص زهرا حمیدی

زهرا حمیدی

قمم مصمم النصوص زهرا

زهرا

قمم مصمم النصوص محمدحسین

محمدحسین

قمم مصمم النصوص فرشته

فرشته

قمم مصمم النصوص اسی

اسی

قمم مصمم النصوص جواد دیانت

جواد دیانت

قمم مصمم النصوص فاطیما

فاطیما

قمم مصمم النصوص حسین سعیدی

حسین سعیدی

قمم مصمم النصوص طاها

طاها

قمم مصمم النصوص پریسا

پریسا

قمم مصمم النصوص سارا

سارا

قمم مصمم النصوص نرجس نفری

نرجس نفری

قمم مصمم النصوص فوآد

فوآد

قمم مصمم النصوص عطیه تولایی مقدم

عطیه تولایی مقدم

قمم مصمم النصوص سدنا بهزاد

سدنا بهزاد

قمم مصمم النصوص امیرحسین پیش بین

امیرحسین پیش بین

قمم مصمم النصوص مسیح

مسیح

قمم مصمم النصوص mhy

mhy

قمم مصمم النصوص زیبا برحقی

زیبا برحقی

قمم مصمم النصوص مرضیه شرافت

مرضیه شرافت

قمم مصمم النصوص سدنا بهزاد

سدنا بهزاد

قمم مصمم النصوص محمدمعین زرگر

محمدمعین زرگر

قمم مصمم النصوص اشکان

اشکان

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.
#تسلیت_شهادت_حضرت_علی_ع 
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان_عج

طراح: #اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

#احمد_شاملو
#میم_مثل_مریم

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
سرباز‌شما‌کاش‌بمانیم‌همیشه
یک‌لحظه‌نبینم‌که‌سربارشماییم😞❤️
#آقام‌حسینطراح: #جوانان_جنگ_نرم

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
تحمل میکرد مرا....

طراح: @mehdi_yaychi ✅

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
بر امام مهربانی ها پناه آورده ام

طراح: @album_karbala

#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فرقت شکافت تا که دل کعبه نشکند
آری که سجده ‎گاه تو چون قبله ‎گاه بود

طراح: @fatemesadat__65

#متن_نگار | @matnnegarapp