متن نگار

متن نگار

متن نگار

طرح‌لایه‌باز بی تو شادی جهان جز غم نیست