متن نگار

طرح لایه باز بعد تو ‌در دل من دگر کسی جا نشد