متن نگار

متن نگار

متن نگار

برچسب عید

برچسب عید

توضیحات

برچسب عید...

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!