متن نگار

برچسب غدیر

برچسب غدیر

توضیحات

برچسب غدیر...

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!