متن نگار

متن نگار

متن نگار

برچسب اسم علی

برچسب اسم علی

توضیحات

برچسب اسم علی (مخصوص عید غدیر)

رنگش سفیده و برای مشخص شدنش باید حالت شب متن‌نگار رو فعال کنید...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!