متن نگار

متن نگار

متن نگار

تایپوگرافی انتخابات۱

تایپوگرافی انتخابات۱

توضیحات

تایپوهای طرح سنتی برای انتخابات...بخش اول!

شامل اسامی ۴ نامزد انتخاباتی!

اسامی ۳ نامزد دیگه در بخش بعدی تایپوها قرار داره!

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!