متن نگار

تایپوگرافی انتخابات۲

تایپوگرافی انتخابات۲

توضیحات

تایپوگرافی طرح سنتی انتخابات...

بخش ۲!

شامل اسامی ۳ نامزد انتخاباتی...

برای سلامتی و ظهور آقامون یه صلوات بفرست...!