متن نگار

قلم فانتزی پاندا

قلم فانتزی پاندا

توضیحات

سال نو قلم نو قلم پاندا ، این قلم به لحاظ نرم افزاری ساختار ساده ای دارد و بیشتر مناسب استفاده در زمینه کارهای گرافیک ثابت است مهارت و خلاقیت شما در تنظیم دستی چیدمان حروف و رنگ بندی مناسب می تواند در زیبایی بیشتر این قلم موثر باشد.

نسخه فارسی شده فونت پاندا دارای حروف گچ پژ ویرایش شده توسط هاشم شهرزاد