متن‌نگار

متن‌نگار

متن‌نگار

نگارخانه

خانه نگارخانه

سردار باغیرت

نگارخانه متن‌نگار 1.08MB
سردار دل‌ها ایران سردار باغیرت

1.08MB سردار دل‌ها

نگارخانه متن‌نگار 653KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

653KB مرد میدان

نگارخانه متن‌نگار 672KB
سردار دل‌ها ایران سردار باغیرت

672KB سردار دل‌ها

نگارخانه متن‌نگار 844KB
مرد میدان ایران سردار باغیرت

844KB مرد میدان

نگارخانه متن‌نگار 454KB
مردِمیدان سردار باغیرت

454KB مردِمیدان

نگارخانه متن‌نگار 402KB
مردِمیدان سردار باغیرت

402KB مردِمیدان

نگارخانه متن‌نگار 76KB
مردِمیدان سردار باغیرت

76KB مردِمیدان

نگارخانه متن‌نگار 1MB
حسین چهارباغی سردار باغیرت

1MB حسین چهارباغی

نگارخانه متن‌نگار 151KB سردار باغیرت

151KB

نگارخانه متن‌نگار 348KB سردار باغیرت ایران

348KB

نگارخانه متن‌نگار 183KB سردار باغیرت ایران

183KB

نگارخانه متن‌نگار 277KB سردار باغیرت ایران

277KB

نگارخانه متن‌نگار 258KB سردار باغیرت ایران

258KB

نگارخانه متن‌نگار 538KB سردار باغیرت ایران

538KB

نگارخانه متن‌نگار 154KB سردار باغیرت ایران

154KB

نگارخانه متن‌نگار 158KB سردار باغیرت ایران

158KB

نگارخانه متن‌نگار 155KB سردار باغیرت ایران

155KB

نگارخانه متن‌نگار 77KB سردار باغیرت ایران

77KB

نگارخانه متن‌نگار 225KB سردار باغیرت ایران

225KB

نگارخانه متن‌نگار 179KB سردار باغیرت ایران

179KB

نگارخانه متن‌نگار 803KB سردار باغیرت ایران

803KB

نگارخانه متن‌نگار 267KB سردار باغیرت ایران

267KB

نگارخانه متن‌نگار 78KB سردار باغیرت ایران

78KB

نگارخانه متن‌نگار 158KB سردار باغیرت ایران

158KB

نگارخانه متن‌نگار 64KB سردار باغیرت ایران

64KB

نگارخانه متن‌نگار 93KB سردار باغیرت ایران

93KB

نگارخانه متن‌نگار 660KB سردار باغیرت

660KB

اینستاگرام متن‌نگار

دنبال کردن
.
من حالم خوبه تو باور نکن
.
تو به اندوه دلم ثانیه ای فکر نکن
.
فقط تو برایم ماندی...

طراح: @safaee.zadh

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
دوست داشتن توسوتفاهم بود..✌️🖤

#رعنا

طراح: #متن_نگار

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
#قاسم_صرافان

طراح: @mahdiehsadat_84

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
🕊

🧡برگرد 
💛دلم دیوانه بودن باتو را میخواهد♥️

طراح: @photo_edite_saba

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
جان و دل کردم فدای مهر تو مادرم
.
هر کجا که باشی 
هوا عطر تو رد میگیرد مادر

طراح:#مژگان

طراح: @mozhgan.2.14

‌
#متن_نگار @matnnegarapp
.
از نگاه روی تو 
دل سیر میگردد مگر
آخر ادم با تو باشد 
پیر میگردد مگر؟؟؟ ☺️😁🥰
#محمد‌علی_بهمنی

#دپ‌گرافـیـ

طراح: @dp_graphi ✅

‌
#متن_نگار @matnnegarapp