مصمم النصوص

مصمم النصوص

مصمم النصوص

قمم

قمم مصمم النصوص ساراهاشمی ✅

ساراهاشمی ✅

قمم مصمم النصوص baranban0o

baranban0o

قمم مصمم النصوص عارف شرفی ❤

عارف شرفی ❤

قمم مصمم النصوص منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

قمم مصمم النصوص F_panahi

F_panahi

قمم مصمم النصوص حمیدسواری

حمیدسواری

قمم مصمم النصوص imaa_art ✅

imaa_art ✅

قمم مصمم النصوص یزدی

یزدی

قمم مصمم النصوص محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی

قمم مصمم النصوص عقیق

عقیق

قمم مصمم النصوص منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

قمم مصمم النصوص F_panahi

F_panahi

قمم مصمم النصوص MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

قمم مصمم النصوص منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

قمم مصمم النصوص ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

قمم مصمم النصوص | میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

| میٖمْ مِثْـلِ مَریَمـْــღ | ✅

قمم مصمم النصوص منصوره✌🏻 ✅

منصوره✌🏻 ✅

قمم مصمم النصوص محدثه‌طلائی

محدثه‌طلائی

قمم مصمم النصوص مسعودعابدی

مسعودعابدی

قمم مصمم النصوص MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

قمم مصمم النصوص هاوری

هاوری

قمم مصمم النصوص imaa_art ✅

imaa_art ✅

قمم مصمم النصوص محمدرضا افشارنیا

محمدرضا افشارنیا

قمم مصمم النصوص حسن حزباوی

حسن حزباوی

قمم مصمم النصوص باران پاییزی ✅

باران پاییزی ✅

قمم مصمم النصوص علی دلجو

علی دلجو

قمم مصمم النصوص Eiman Jafari ✅

Eiman Jafari ✅

قمم مصمم النصوص محمد طرفی جابری

محمد طرفی جابری

قمم مصمم النصوص imaa_art ✅

imaa_art ✅

قمم مصمم النصوص یزدی

یزدی

قمم مصمم النصوص هاوری

هاوری

قمم مصمم النصوص ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

ایلیــا_سـلیمـے | ELIYA_SALIMI

قمم مصمم النصوص یزدی

یزدی

قمم مصمم النصوص MEHDI YAYCHI ✅

MEHDI YAYCHI ✅

قمم مصمم النصوص MahdiMoazzen ✅

MahdiMoazzen ✅

قمم مصمم النصوص مهـــدی طیبـــی

مهـــدی طیبـــی

قمم مصمم النصوص Eiman Jafari ✅

Eiman Jafari ✅

قمم مصمم النصوص رضافاتحی

رضافاتحی

قمم مصمم النصوص وحید نوابی

وحید نوابی

قمم مصمم النصوص محدثه افشاری

محدثه افشاری

قمم مصمم النصوص ریحانه مرادقلی

ریحانه مرادقلی

قمم مصمم النصوص ariibanoo_graphy

ariibanoo_graphy

قمم مصمم النصوص imaa_art ✅

imaa_art ✅

قمم مصمم النصوص عقیق

عقیق

قمم مصمم النصوص AmiRMahdi

AmiRMahdi

قمم مصمم النصوص کاکتوس🌵

کاکتوس🌵

قمم مصمم النصوص محمد مروج ✅

محمد مروج ✅

قمم مصمم النصوص متن نگار

متن نگار

انستغرام مصمم النصوص

إتبع
.

#سایه_زنی چون میگذرد غمی نی ✅

طراح: @mmdrzwartwork

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
معرکه دستان توست
باید گرفت ...

#حمیدرضا_عبداللهی

طراح: @miim.mesle.maryam ✅

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
لیــــــــــــاقت
بعضی ازآدم هالیاقت هم کلام شدن که هیــــــــچ!بلکه لیاقت نگاه کردن هم ندارن.
#ریحانه_کمائی

طراح: @reyhane.kamaei

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
هوای خودت را که داشته باشی ؛

جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،

و پاییز ؛ زیباترین فصلِ سال …

فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !

طراح: @std_graph

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
فنجان احساس مرا آرام تر پُر کن ولی

وقتی سخن از عشق شد باید مرا لبریز کرد

#ناصر_پروانی

طراح: #ناصرپرواني

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp
.
دیدار ٺـــــو #عشــــــــــق اسٺ
 و تماشای ٺـو هم عشــق

ای عشـق ٺـرین #عشـــــــــق جهان
  عـاشقٺ هسٺــم......

#امیر_عباس_خالق_وردی

طراح: #متن_نگار 

‌
#متن_نگار | @matnnegarapp